Året på Regensen

Livet på gården kredser om 3 store fester, der afholdes hvert semester. Således afholdes der i forårssemestret først Indflytterfesten, hvor de nye indflytterer fejres, efterfulgt af Lindefrokosten og Lindeballet. I efterårssemestret afholdes der, udover en indflytterfest, revy samt et julebal. Nedenfor kan du læse lidt om hvad festerne går ud på, samt om alle de mange andre ting der sker på Gården i løbet af året...

Generalforsamlingen

I starten af hvert semester afholdes en generalforsamling på Regensen. Ved denne begivenhed bliver det forgangne års embedsregnskaber endeligt godkendt og nye embedsmænd bliver valgt.

Selve generalforsamlingen afholdes kl. 24 i Store Sal, men inden da bliver der afholdt middage rundt om på Regensen, og der bliver ivrigt forhandlet stemmer rundt om i korridorerne. Således er en del embedsmandsposter allerede blevet forhandlet til rette allerede inden den demokratiske afstemning finder sted… Meeen, der kan jo altid forekomme overraskelser.

Indflytterfest

Nogle dage før indflytterfesten bliver der i Regensgården afholdt en lille happening, hvor indflytterne afslører temaet for lørdagens fest. Herefter har Regensianere og andre inviterede ca. tre dage til at få skabt et kreativt kostume, der lever op til de storslåede rammer, som indflytterne som regel formår at skabe for selskabet.

Tidligere temaer har blandt andet været: Sverige, Surrealisme, Bryllup På Balkan og Cirkus Tabu. Således har der i Store Sal blandt andet været et springvand af rødvin, borde pakket fuldstændig ind i bobleplast og borde fyldt med slipowitch og narko.

Provste-te

Én gang hvert semester inviterer Provsten de nye indflyttere samt Klokkerne til te-selskab i provsteboligen. Det er en hyggelig komsammen, hvor Provsten får mulighed for at lære indflytterne at kende og vice versa.

Loppemarked

I løbet af sommeren er der loppemarked i Gården, hvor regensianerne sælger gammelt guld fra loftrummenes gemmer. Loppemarkedet er et nyere initiativ fra et par virkelystne regensianere.

Lindefrokost

Bare møller og kort mellem snapsene! Lindefrokosten er en af de 6 årlige større fester. Den afholdes i maj måned og adskiller sig fra de øvrige fester ved primært at foregå om dagen. Man spiser i gården og håber på godt vejr. I dårligt vejr rykker man tættere sammen, og snapsen flyder i en lind strøm. Klokken 17.00 stormer regensianerne Rundetårn og synger regenssangen på toppen. Derefter er der vandkamp i gården efterfulgt af fællesbad for de ublu og små, spontane fester rundt omkring på køkkener og værelser. Slutteligt mødes de udholdende i Lille Sal og danser til de falder om.

Lindebal

Lindeballet er Regensens store sommerfest. Der bliver bygget scene til levende musik i gården, et dansegulv lægges over de gamle brosten og linden pyntes med kulørte lamper. Regensianerne stadser sig op i deres fineste skrud og forbereder sig til at danse sommernatten væk.

Til Lindeballet synger et Regenskor med udvalgte solister Lindekantaten af Iver Iversen, skrevet i 1885 til Lindens 100-års jubilæum. Det er dog ikke den eneste underholdning, Lindeballet kan byde på. Klokken 24:00 dukker Midnatsgæsten op og underholder/revser/forarger Regensianerne. De seneste midnatsgæster har været kunstnerkollektivet Sort Samvittighed, De Glade Sømænd, gøgleren Erik Clausen og nationalskjalden Steffen Brandt.

Lindeballet markerer sommerens komme og er forårssemesterets sidste officielle fest inden eksamensræset for alvor begynder.

Teaterture

Regensens teatertradition strækker sig langt tilbage. Mange vil kende regensianeren Jens Christian Hostrups (1818-1892) stykke "Genboerne" (oprindeligt "Gjenboerne", 1842) der er skrevet på og om Regensen, for siden at blive opført på Det Kongelige Teater.

I nyere tid har de fleste regensielle dramaer dog udspillet sig inden for gårdens mure, adskillige af dem på de årligt tilbagevendende revyer. Regensianernes hang til dramatik næres af mere eller mindre hyppige besøg på de københavnske teatre, organiseret af Regensens Teaterdirektion. Denne består som oftest af to regensianere, som på Generalforsamlingen vælges til den opgave at orkestrere størst mulig brug af lokalscenernes grupperabatter. Teaterturene følges sædvanligvis op af en lille anretning i biblioteket, hvor aftenens oplevelse kan fordøjes.

Se i øvrigt: Idorn, John: Regensen, Hostrup og "Genboerne" i 150 år, 1844-1994

Sport på Regensen

Sidst i april bliver Kollegiernes Fodboldturnering sparket i gang, og den varer til midt i oktober. I denne udvidede sommersæson trækker henholdsvis Regensens pige- og drengehold i de azurblå fodboldtrøjer og kæmper om Regensens ære. Højdepunktet på sæsonen er arvefjende-opgøret med ærkerivalerne fra Studentergården. Disse lokalderbyer trækker tit mange tilskuere og afsluttes med en lille fest for begge kollegiers beboere.

Holdene træner på den store plæne foran Rosenborg Slot hver mandag og torsdag, og spiller derudover kampe i turneringen. Pigeholdet er præget af spilleglæde, kampgejst og godt humør, og der er plads til nybegyndere, som ofte bliver habile spillere temmelig hurtigt. Træningen består som oftest af opvarmning og øvelser, efterfulgt af kamp. Drengeholdet bruger hele træningstiden på at spille kamp, hvor tempoet er højt, så de kan holde sig klar til de mange turneringskampe. Man kan følge med i holdenes placering her.

Fodbold udgør en stor del af Sporten på Regensen, men der er også andre muligheder i løbet af året såsom yoga, løb og kajak, alt afhængigt af, hvad den siddende sportsdirektør eller -trice arrangerer. Hele året rundt lejer vi en hal hver søndag i en nærliggende skole, og den kan bruges alt efter hvad der er interesse for.

Lille Regensrådsmøde

I løbet af semesteret indkalder Klokkeren til et eller to små regensrådsmøder. På disse møder diskuteres løbende problemstillinger og regensianerne fylder selv dagsordenen. For at få et punkt med på mødet skal det skrives på dagsordenen senest 48 timer før selve mødet. Bliver punktet ikke skrevet på i ordentlig tid, kan det stadig diskuteres på mødet under punktet eventuelt, men der kan ikke træffes nogle bindende beslutninger desangående.

I forhold til det Store Regensrådsmøde kan der på dette lille regensrådsmøde max bevilliges 5.000 kr.

Store Regensrådsmøde

På det Store Regensrådsmøde fremstiller regensianerne de forslag de vil have vedtaget til Generalforsamlingen. Det kan dreje sig om vedtægtsændringer, ekstrabevillinger og besættelse af visse af Regensens embeder. Endvidere kan Store Regensrådsmøde bevillige penge til forskellige områder, som man bliver enige om. De sidste ting Regensrådsmødet har bevilliget ekstra penge til er bl.a. et bordfodboldspil til fægtekælderen, en ny computer og en kombineret printer/kopimaskine. Det er også her, at Regensens embedsmænd fremlægger og - forhåbentlig - får godkendt deres regnskaber for det snarligt overståede semester. Store Regensrådsmøde indstiller desuden kandidater til visse af embederne, der vælges på Generalforsamlingen.

Store Regensrådsmøde er, ligesom det Lille Regensrådsmøde, som regel karakteriseret ved mange og lange diskussioner om Regensens statutter, traditioner og fornyelser.

Julebal

Juleballet hører uomtvisteligt hjemme blandt regens-årets allerstørste begivenheder. Sædvanligvis dækkes der op til omkring 150 i gårdens Store Sal, som pyntes op til lejligheden. Juleballet udgør, sammen med Lindeballet, de to festlige lejligheder hvor Regensens beboere traditionen tro trækker i smoking og lange kjoler for at danse Les Lanciers på de nyligt bonede gulve (Tak, Finn). Således festligt stemt fejrer Regensen julens komme med klokker- og provstetaler, julesang og dans. Under middagen underholder Regensens kor med julesange og -salmer, og sidst på aftenen finder Midnatsgæsten sin vej til scenen. Som natten skrider frem kommer beboerne fra de øvrige gamle kollegier forbi for (mere eller mindre højlydt) at synge julen ind, og festen forsætter som altid til den lyse morgen.

Revy

Til rrrrrrrevyen bliver udvalgt to revydirektører, der sammen med et hold indflyttere skaber rammerne for en underholdende aften, hvor der først spises gule ærter og drikkes øl og senere gøres klar til underholdning fra den provisorisk opstillede scene. Det er regensianerne selv, der leverer indslagene til revyen, og der er i den sammenhæng ikke meget, der er helligt. Både ris og ros, latterliggørelse og hyldest kan forekomme fra scenen. Dog kan salen komme med tilråb i løbet af opførelsen, hvis de finder indslagene for lange, for kedelig eller for grove.

Når alle aktører har været på scenen og har sagt eller sunget hvad de ville, træder et lille bedømmelsesudvalg sammen og udvælger de tre bedste indslag. Disse indslag bliver i mere eller mindre revideret form gentaget til Regensianersamfundets årlige generalforsamling.

Slåbrok

Det kryptiske navn "Slåbrok" dækker over et traditionsrigt foredrags-arrangement, som adskillige gange om året løber af stabelen i Regensens bibliotek. Som navnet antyder var det i sin tid kotume at møde op i biblioteket til disse aften-foredrag iført slåbrok, en tradition som kun få holder i hævd. Aftenens foredragsholder inviteres af Klokkeren til at tale over et på forhånd bestemt emne i ca. 1 time, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og kommentarer. Vi har blandt andet haft besøg af Herbert Pundik til en tale om situationen i Irak under og efter den amerikanske invasion. Siden har vi haft bl.a. Martin Hall, der fortalte om alt fra punk til romantisme og Holger Bech Nielsen, der rundede superstrengsteori, tennisbolde med Himmelbjergets tyngde og en mulig formel på Guds forsyn.