Regensen

Collegium Domus Regiæ

Kollegiet ved Rundetårn

Kort om Regensen

De fleste har sikkert passeret buegangen over for Rundetårn uden at skænke det en tanke, at der inden for murene har boet 100 studerende med mærkværdige traditioner i snart 400 år. Bag de teglrøde murer ligger Regensen - eller Collegium Domus Regiæ - fra 1623 hengemt. Danmarks næstældste kollegie der byder på godt 450 års kulturarv med stolte traditioner, højt til loftet og en historie udover det sædvanlige.

Til dagligt huser Regensen 101 studerende, der under historiens vingesus holder fast i den studentikose livsglæde.

Regensen er en selvejende institution, hvis overordnede drift er underlagt Københavns Universitet. Frem til 1848 stod Det Teologiske Fakultet for driften af Regensen, men siden da har Regensen været styret af flere forskellige bestyrelsesløsninger. Senest indgik er man Kollegiesamvirket af 1983 - et fællesøkonomisk samarbejde med de tre andre gamle københavnerkollegier: Elers, Valkendorfs og Borchen.

Historisk sted

I 1569 grundlægger Frederik II stiftelsen Kommunitetet - Danmarks ældste studenterlegat. Kommunitetet består i en daglig bespisningsordning af 100 dygtige og værdigt trængende studerende ved Københavns Universitet. Formålet med ordningen er, at sikre de studerendes fortsatte faglige fokus ved at mindske deres økonomiske og praktiske bekymringer.

Kommunitetet modtager i 1623 økonomisk støtte fra Christian IV, som bliver brugt på at opføre de bygninger, som vi i dag betegner Regensen. Gennem tiden har bygningerne set både brand og bombardementer, men Regensen står stadig stolt - midt på Købmagergade i indre København.

Bo på Regensen

Regensen er et sted for traditioner. Med højt til loftet og under historiens vingesus holder vi fast i den studentikose livsglæde.

Vækkerforeningnerne

Regensianerne har tradition for at forene sig i såkaldte vækkerforeninger. På generalforsamlinger vælges beboerne til arbejdsopgaver, de såkaldte embeder, med støtte fra deres vækkerforeninger. Et sådan embede er f.eks. klokkeratet. Vækkeforeningerne på Regensen er: Gamle, PIP, Uglen, Skrap, Tilia, Konvencio, Hof, og Ping. Der findes dog også vækkerforeningerne Sioux og Siqno, der i nuværende stund er opløst.

Provsten

Regensprovsten er en ansat forsker ved Københavns Universitet, der har bolig på Regensen, typisk med familie. Provstens rolle er særlig, men kan måske bedst sammenlignes med en slags forstander.

Sønner og døtre af den røde gård

Regensen har gennem tiden været hjem for mange prominente personligheder, blandt andre Hostrup, Jens Otto Krag, Kaj Munk, Finsen, Monrad, Brorson, Kingo og Blicher er nogle af dem, der i tidens løb har haft deres studentertid på Regensen. Du kan læse mere om Regensens historie her.

Læs mere