Forside Om Regensen Optagelse Regensielt Symposion Regens.samfundet
Kontakt

Spørgsmål og svar om optagelse på Regensen

Hvor kan jeg finde ansøgningsskemaet?

Ansøgningsskemaet kan du finde her: Download skema.

Hvor skal jeg aflevere min ansøgning?

Ansøgningen skal sendes til:
Stuart Ward
Store Kannikestræde 2
1169 København K

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Din ansøgning skal indeholde:
Ansøgningsskemaet, der kan hentes her.
En motiveret ansøgelse på maksimalt 1 A4 side.
En eksamensudskrift med alle beståede kurser på universitetsniveau.
Din seneste årsopgørelse fra skat..

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til ansøgningsprocessen?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen skal du kontakte Regensens klokkere. Du kan finde kontaktoplisninger på klokkerne her.

Hvor lang må min motiverede ansøgning være?

Din mitiverede ansøgning må maksimalt fylde 1 A4 side.

Jeg er fra Færøerne eller Grønland. Hvornår kan jeg søge?

Hvis du er fra Færøerne eller Grønland kan du søge Regensen til de almindelige ansøgningsfrister, men så snart du har en studentereksamen og er indskrevet (eller forventer at blive indskrevet) på KU eller DTU.
Hvis du er fra Færøerne eller Grønland kan du altså det bort fra kravet om minimum 90 ECTS point.

Hvorfor skal jeg vedlægge min seneste årsopgørelse?

Du skal vedlægge din seneste årsopgørelse, da optagelsesudvalget blandt andet tager formue i betragtning, når de bedømmer ansøgningen.

Hvor lang tid går der fra ansøgningsfristen, til man får svar på sin ansøgning?

Du får svar på din ansøgning senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. De, der har fået plads på Regensen de første måneder efter ansøgningsfristen, vil blive kontaktet på telefon eller mail.

Behøver jeg søge igen, hvis jeg er optaget på venteliste?

Ventelisten løber kun frem til næste ansøgningsfrist. Her udarbejdes der en ny venteliste. Har du ikke fået plads på Regensen inden næste ansøgningsfrist, er du nødt til at ansøge Regensen igen, hvis du vil i betragtning til en plads på den nye venteliste.

Hvornår flytter man ind, hvis man bliver optaget?

De første optagne flytter ind allerede en halv måned efter ansøgningsfristen. Der kan flytte nye alumner ind helt frem til den næste ansøgningsfrist.


regensen.dk | kontakt | Opdateret d. 26.11.2009