Forside Om Regensen Optagelse Regensielt Symposion Regens.samfundet
Kontakt

Sønner og Døtre af Den Røde Gaard

Regensen har en herlig tradition for at huse og danne nogle af de største danskere i deres ungdomsår. Følgende liste er et udvalg af disse. Ingen nulevende personer er medtaget

Ole Borch (1626-90), kemiker, Borchs Kollegiums stifter

Thomas Kingo (1634-1703), biskop og salmedigter

Hans Gram (1685-1748), kgl. historiograf, leder af Det kgl. Bibliotek

H. A. Brorson (1694-1764), biskop og salmedigter

St. St. Blicher (1782-1848), forfatter og præst

Rasmus Rask (1787-1832), sprogmand

Poul Martin Møller (1794-1838), forfatter og filosof

Christian Winther (1796-1876), digter

A. P. Berggreen (1801-1880), komponist, skaber af den firstemmige studentersang

Johan Nicolai Madvig (1804-86) filolog og politiker

Rasmus Nielsen (1809-84), filosof, professor, dr. phil.

D. G. Monrad (1811-1887), biskop og teolog, konseilspræsident

C. E. Rotwitt (1812-60), liberal politiker, konseilspræsident

Carl Ploug (1813-94), digter, redaktør, politiker

Japetus Steenstrup (1813-97), zoolog og oldgransker

Jens Christian Hostrup (1818-92), digter og præst

Viggo Hørup (1841-1902), politiker og journalist, medgrundlægger af Politiken

Hugo Hørring (1842-1909), departementschef, konseilspræsident (Højre)

Ernst von der Recke (1848-1933), digter og filolog

Niels Finsen (1860-1904), mediciner, nobelpristager

Vilhelm Buhl (1881-1954), socialdemokratisk statsminister

Carl Roos (1884-1962), germanist, professor, dr. phil.

Tage Kemp (1896-1969), læge og arvebiolog

Kaj Barr (1896-1970), iranist, professor, dr. phil. h.c.

Kaj Munk (1898-1944), præst og digter

Knud Hansen (1898-1996), højskolemand, dr. theol. h. c.

Jørgen Frantz Jacobsen (1900-38), historiker og forfatter

Regin Prenter (1907-90), teolog, professor, dr. theol.

Jens Otto Krag (1914-78), socialdemokratisk statsminister

K. B. Andersen (1914-83), socialdemokratisk minister, formand for Folketinget

Knud Togeby (1918-74), romanist og litteraturkritiker, professor, dr. phil.

Simon Spies (1921-1984), rejsekonge

Erik Amdrup (1923-1998), kirurg og forfatter

Mogens Glistrup (1926-2008), Landsretssagfører og politiker


regensen.dk | kontakt | Opdateret d. 4.6.2009