Forside Om Regensen Optagelse Regensielt Symposion Regens.samfundet
Kontakt

Hvad er Regensen

Collegium Domus Regiæ fra 1623 er et af Danmarks ældste kollegier. Det er et åndehul midt i København ved siden af Rundetårn og hjem for 101 privilegerede alumner.

Hostrup, Jens Otto Krag, Kaj Munk, Brorson, Kingo og Blicher er nogle af de personligheder, der i tidens løb har haft deres studentertid på Regensen.

Livet på Regensen

Regensen er et sted for traditioner. Med højt til loftet og under historiens vingesus holder vi fast i den studentikose livsglæde.

Livet på Regensen formes både af de små ophold i hverdagen og de store, tilbagevendende begivenheder, hvor alle regensianerne samles. Læs mere om årets arrangementer her.

Regensianersamfundet

Tidligere alumner på Regensen mødes til arrangementer i foreningen Regensianersamfundet. En tilbagevende begivenhed er foreningens generalforsamling i november, der fortsættes med middag og sange i Store Sal. Læs mere om Regensianersamfundet her.

For at komme på Regensen skal man opfylde følgende ufravigelige krav:

- Være dansk statsborger
- Være indskrevet på KU eller DTU
- Have bestået mindst 3 semestre eller 90 ECTS på universitetsniveau
- Have et ECTS-vægtet gennemsnit på mindst 7,0 på 7-trinsskalaen for beståede eksaminer indtil ansøgningstidspunktet

OBS! Næste ansøgningsfrist d. 4/6 kl 18:00.

Læs mere om optagelse her.
regensen.dk | kontakt